top of page
Zoeken
  • Joost Quast

Landschappelijke Inpassing: Een kernwaarde bij de bouw van zonneparken door Solar Provider Group

Bij Solar Provider Group (SPG) staat de integratie van zonneparken in het landschap centraal. We erkennen het belang van zonneparken voor de energietransitie, maar benadrukken ook dat deze ontwikkelingen een meerwaarde moeten vormen voor hun omgeving. Onze benadering van elk zonnepark project, zoals het Zonnepark Nieuweweg, omvat een diepgaand vooronderzoek en ontwerp, waarbij landschapsstructuren, flora & fauna, cultuurhistorie en recreatieve mogelijkheden worden meegenomen.Ontwikkelen als Natuurontwikkelingsproject


Elk zonnepark dat we ontwikkelen, wordt beschouwd als een kans voor natuurontwikkeling. Dit begint al bij de keuze van de locatie. In overeenstemming met de betreffende gemeente evalueren we de bestaande en potentiële waarde van het landschap. Ons doel is niet alleen om zonne-energie op te wekken maar ook om het project positief te laten bijdragen aan het landschap en de omgeving. Zo worden bestaande landschapsstructuren gerespecteerd en waar mogelijk verrijkt, bijvoorbeeld door het aansluiten bij bestaande groenstructuren of het creëren van natuurlijke oevers.


Flora en Fauna Verrijken


De inrichting van onze zonneparken draagt bij aan biodiversiteit. We stimuleren de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten door bewuste keuzes in het landschapsontwerp. Dit kan variëren van het het aanleggen van faunatunnels, planten van patrijzenhagen tot het uitzaaien van bloemrijke mengsels en het plaatsen van bijenhotels.  Door vooraf een ecoloog en landschapsarchitect onderzoek te laten uitvoeren, afstemming te zoeken met omwonenden en lokale experts kunnen wij samen met belanghebbende keuzes maken om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Cultuurhistorie en Recreatieve Waarde


We hechten veel waarde aan de cultuurhistorische aspecten van een locatie en integreren deze in onze projecten. Daarnaast wordt bij elk project gekeken naar recreatieve mogelijkheden, afhankelijk van de locatie. Dit kan variëren van informatieve borden tot het creëren van nieuwe wandelroutes of het organiseren van excursies die de lokale gemeenschap ten goede komen.


Visuele Inpassing en Gemeenschapsbetrokkenheid


Visuele inpassing is essentieel om ervoor te zorgen dat een zonnepark goed aansluit bij zijn omgeving. We betrekken de lokale gemeenschap actief bij het ontwerpproces, om te zorgen dat het park niet alleen functioneel is, maar ook esthetisch en sociaal geaccepteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door natuurlijke afscheidingen te gebruiken of het zonnepark op te nemen in bestaande recreatiegebieden.

Wat voorbeelden op en rij van onze projecten in Nederland


Bij het Zonnepark Kleine Bergerweg is de nadruk gelegd op de prominente zichtlijnen, die cruciaal zijn voor de harmonieuze integratie van het park in zijn omgeving. Het ontwerp omvat een informatie- en uitkijkpunt die de bezoekers informeren over het zonneveld en de ecologische bijdrage ervan. Dit initiatief bevordert niet alleen de interactie met de omgeving maar versterkt ook de bestaande groenstructuren en creëert nieuwe verblijfplaatsen voor gebiedseigen fauna.


Zonnepark Bosserheide richt zich op de ecologische verbindingszone die een brug slaat tussen twee stukken bos die worden gescheiden door dit agrarisch perceel. Het park is ontworpen met met het idee om te voorzien in een natuurlijke mantel-zoomstructuur, wat bijdraagt aan de creatie van een rijke biotoop. De randen van het zonnepark zijn ingezaaid met een mix van bloemrijke soorten en kruiden, die samen een toevluchtsoord voor biodiversiteit vormen.


Zonnepark Limburglaan zet in op dubbel ruimtegebruik en verhoogde biodiversiteit, waarbij het landschap niet alleen zonne-energie opwekt maar ook een thuis vormt voor diverse planten- en diersoorten. Dit wordt bereikt door het toevoegen van lijnbomen, houtsingels met inheemse soorten, en bloemrijk grasland, specifiek onder de zonnepanelen. Daarnaast speelt waterberging een cruciale rol in het ontwerp, waardoor het zonnepark bijdraagt aan het voorkomen van overstromingen. Dit project laat zien dat zonneparken en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan, met een landschap dat zowel voor energieproductie als voor ecologische verrijking zorgt.


Tenslotte wordt Zonnepark Dominicusweg gekenmerkt door zijn zorgvuldige landschappelijke inpassing, waarbij openheid en zichtlijnen behouden blijven. Het project is opgedeeld in verschillende velden, gescheiden door groenzones die bedoeld zijn om de biodiversiteit te verhogen. Specifieke maatregelen zoals takkenrillen en keverbanken, evenals de aanleg van patrijzenhagen, tonen de toewijding van SPG aan zowel de lokale fauna als de gemeenschap.


Bij SPG geloven we dat zonneparken meer zijn dan alleen 'duurzaam'. Ze bieden unieke kansen voor landschappelijke en ecologische verrijking. Elk project is een dialoog met de omgeving, waarbij we streven naar een win-win: duurzame energieproductie hand in hand met versterking van lokale waarden en biodiversiteit.


De bouw van een zonnepark is een zorgvuldig proces waarbij de lokale gemeenschap, de natuur, en de historische waarde van het landschap centraal staan. SPG zet zich in voor deze totale benadering bij elk project, waardoor elk zonnepark dat we ontwikkelen uniek is en daadwerkelijk iets extra's toevoegt aan de omgeving.


19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page