top of page

Dominicusweg (Echt-Susteren)

In Echt-Susteren wordt een nieuw zonnepark ontwikkeld. Een kwart van het perceel wordt ingericht voor natuur en recreatie. Dankzij het meedenken van omwonenden, gemeenten en lokale ecologen komen er onder meer patrijzenhagen, wandelpaden en fruitbomen.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Zonnepark Dominicusweg wordt op verschillende manieren landschappelijk ingepast. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 8,9 hectare. Het zonnepark beslaat een oppervlakte van 6,3 hectare. Hierdoor blijft er 2,4 hectare over voor de landschappelijke inpassing en om afstand te bewaren tot de omwonenden. Een uitgangspunt was het behoud van openheid en zichtlijnen bij de inpassing van het zonnepark. Het zonnepark wordt daarom opgedeeld in drie velden. Tussen de velden zijn twee groenzones aanwezig van 10 en 20 meter breed. Deze stroken worden ingezet om de ecologie en biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld door takkenrillen en keverbanken te voorzien. Verder zijn er ook maatregelen genomen om de patrijs te stimuleren door een patijzenhaag en bloemrijke randen met fruitbomen aan te planten.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Dominicusweg is in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie met lokale stakeholders. Vanaf het begin in januari 2020 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief. Dankzij deze input is bijvoorbeeld een wandelpad met een picknickbank toegevoegd aan het plan.


Financiële meerwaarde

Om 50% lokaal eigenaarschap te realiseren is er een samenwerking aangegaan met de lokale energiecoöperatie Echt-Susteren Energie. Bij dit proces is ook de gemeente betrokken. Samen met de verschillende partijen zijn wij nu bezig met het organiseren van de financiële participatie.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Dominicusweg te realiseren ziet er als volgt uit:

 

Vergunning: September 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Verleend

Start bouw: 2024 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2025 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

8.9 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

Nieuwsbrief Dominicusweg - september 2022
.pdf
Download PDF • 111KB

Nieuwsbrief Dominicusweg - december 2021
.pdf
Download PDF • 464KB

210127 Presentatie informatieavond Dominicusweg - januari 2021
.pdf
Download PDF • 3.87MB

201103 Presentatie informatieavond Dominicusweg - november 2020
.pdf
Download PDF • 3.25MB


Uitspraak Raad van State - Zonnepark Dominicusweg (28 september 2022)

Ontwikkeling zonnepark in gemeente Echt-Susteren (21 september 2021)

De 5 geplande zonnepark in de gemeente Echt-Susterenbottom of page