top of page

Limburglaan (Someren)

In de gemeente Someren is Zonnepark Limburglaan ontworpen waar zonnepanelen zullen worden gecombineerd met een waterberging. Na gesprekken met de omwonenden en het Waterschap de Dommel is het zonnepark geschikt gemaakt om water vast te houden en overstromingen te voorkomen.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het ontwerp zet in op dubbel ruimtegebruik door de biodiversiteit in het plangebied te stimuleren. Door de toevoeging van aanvullende bomenrijen met lindes, houtsingels met inheemse soorten en bloemrijk grasland ontstaat er een ecologische meerwaarde in het project. Het bloemrijk grasland wordt tevens zoveel mogelijk toegepast onder de zonnepanelen. Tevens is het ruimte bieden voor waterretentie aan het project mogelijk bevonden door het waterschap. Met de ontwikkeling van natuur en waterberging is er sprake van meervoudig ruimtegebruik.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Limburglaan is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Vanaf het begin in 2019 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Om de omgeving financieel te laten profiteren van de ontwikkeling is er een samenwerking aangegaan met de lokale energie coöperatie ZummerePower. Samen met ZummerePower is het idee om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en vaste rente. Voordat de bouw van start zal gaan zullen wij meer informatie hierover communiceren.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Limburglaan te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: September 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Verleend

Start bouw: 2023 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2023 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

2.5 hectare

Vermogen

1.75 MWac

CO2 besparing

1102 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

2022-09 Nieuwsbrief Zonnepark Limburglaan
.pdf
Download PDF • 118KB

2021-12 Nieuwsbrief Zonnepark Limburglaan
.pdf
Download PDF • 370KB

2021-03 Nieuwsbrief Zonnepark Limburglaan
.pdf
Download PDF • 908KB

2019-11 Nieuwsbrief Zonnepark Limburglaan
.pdf
Download PDF • 716KB


Mogelijk zonnepark aan de Limburglaan ('t Contact, pagina 4 - 5) 23 mei 2019bottom of page