Kleine Bergerweg (Roerdalen)

Het project Zonnepark Kleine Bergerweg in de gemeente Roerdalen staat nog in de kinderschoenen. In mei 2022 is het project ingediend bij de tender van de gemeente en wachten wij af of wij verder kunnen. Dit project richt zich voornamelijk op ecologische, recreatieve en financiële meerwaarde.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Belangrijk bij de plaatsing van het zonneveld zijn de prominente zichtlijnen. Deze zijn leidend en worden opgenomen in het ontwerp. Voorgesteld wordt om een recreatieve route langs het zonneveld te leggen, dat zorgt voor meer interactie met de omgeving. Als onderdeel van de recreatieve route worden er informatiepanelen geplaatst over o.a. het zonneveld en de ecologische bijdrage. Het plangebied sluit aan op de bestaande omliggende groenstructuren. Door realisatie van de landschappelijke inpassing worden ecologische structuren versterkt en nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd voor de gebiedseigen fauna. Het aanleggen van verbindende bosranden langs de

bestaande bossen zorgt voor een grotere biodiversiteit. Een gemengde haag is een element wat aansluit op de omgeving van fruitboomgaarden en versterkt de ecologische waarde van het gebied. Bij de aanplant wordt ook rekening gehouden met de kenmerkende openheid. De hagen blijven relatief laag en hogere boomkronen belemmeren het zicht niet.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Kleine Bergerweg is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Sinds oktober 2021 is er contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Voor Zonnepark Kleine Bergerweg willen wij samenwerken met de lokale energie coöperatie om 50% lokaal eigenaarschap te organiseren. Gezien de nog prille ontwikkeling van het project, zal in een latere fase dit verder worden uitgewerkt.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Kleine Bergerwegte realiseren ziet er als volgt uit: 


Tender: Project ingediend

Vergunning: Niet gestart

SDE-subsidie: 2023/2024

Start bouw: 2024/2025

Inbedrijfstelling: 2025/2026


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via zpkleinebergerweg@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

20 hectare

Vermogen

10 MWac

CO2 besparing

12600 ton

Galerij

Het laatste nieuws