top of page

Veenhuisweg (Winterswijk)

Het zonnepark Veenhuisweg wordt ontwikkeld op voormalige agrarische grond in de gemeente Winterswijk. Bij het ontwerp is rekening gehouden met hoe het landschap er vroeger uit zag, het park wordt grotendeels aan het zicht ontnomen en de natuur krijgt een boost.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het ontwerp zet in op herstel van oude natuurlijke elementen. De focus van de landschappelijke inpassing ligt op het behoud van beplantingsstrook langs de Dollemansweg, het versterken van de houtsingel aan de zuidkant van het plangebied, het behoud van het groepje solitaire eiken in het plangebied en het zichtbaarheid van de solitaire eiken, vanaf bijvoorbeeld de Veenhuisweg. Rondom het plangebied zijn kansen voor het versterken van de randen van de es, door bijvoorbeeld aanleg struweelrand.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Veenhuisweg is in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie met lokale stakeholders. Vanaf het 2020 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Iedereen in de buurt kan ook financieel profiteren van het zonnepark. Het is onze bedoeling om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en met een vaste rente. Voordat de bouw begint zullen wij hier meer informatie over geven.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Veenhuisweg te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: Oktober 2022 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2023 - Verwacht

Start bouw: 2024 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2024 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com

Projectgegevens

Oppervlakte

3,1 hectare

Vermogen

2 MWac

CO2 besparing

1260 ton

Galerij

Het laatste nieuws 


2021-03 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 843KB

2020-09 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 899KB

2020-06 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 789KB

2020-05 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 716KB


bottom of page