Veenhuisweg (Winterswijk)

Zonnepark Veenhuisweg zal worden ontwikkeld op onrendable agrarische grond in de gemeente Winterswijk. Met het zonnepark proberen we oude landschappelijke lijnen te herstellen en er zijn maatreglen genomen om het zicht te ontnemen en de natuur te stimuleren.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het ontwerp zet in op herstel van oude natuurlijke elementen. De focus van de landschappelijke inpassing ligt op het behoud van beplantingsstrook langs de Dollemansweg, het versterken van de houtsingel aan de zuidkant van het plangebied, het behoud van het groepje solitaire eiken in het plangebied en het zichtbaarheid van de solitaire eiken, vanaf bijvoorbeeld de Veenhuisweg. Rondom het plangebied zijn kansen voor het versterken van de randen van de es, door bijvoorbeeld aanleg struweelrand.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Veenhuisweg is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Vanaf het 2020 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Om de omgeving financieel te laten profiteren van de ontwikkeling is het idee om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en vaste rente. Voordat de bouw van start zal gaan zullen wij meer informatie hierover communiceren.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Veenhuisweg te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: Oktober 2022 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2023

Start bouw: 2024

Inbedrijfstelling: 2024


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager Aron Vink via zpveenhuisweg@solarprovidergroup.com

Projectgegevens

Oppervlakte

3,1 hectare

Vermogen

2 MWac

CO2 besparing

1260 ton

Galerij

Het laatste nieuws 


2021-03 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 843KB

2020-09 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 899KB

2020-06 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 789KB

2020-05 Nieuwsbrief Zonnepark Veenhuisweg
.pdf
Download PDF • 716KB