top of page

Nieuweweg (Land van Cuijk)

Samen met de gemeente Land van Cuijk en zorgboerderij De Witte Hoeve is er gewerkt aan een zonnepark dat bijdraagt aan de natuurlijke leefomgeving van de inwoners, het welzijn van de cliënten van de zorgboerderij, en het doel van de gemeente om energieneutraal te worden.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Om een zonnepark te realiseren moet er natuurlijk rekening worden gehouden met de landschappelijke inpassing. Zonnepark Nieuweweg wordt ingepast met respect voor de aanwezige landschappelijke kenmerken. De locatie van het zonnepark ligt binnen het Peelkern gebied met haar karakteristieke eigenschappen zoals lanen, kanalen en plantages. Het park wordt aan het gezichtsveld onttrokken door het planten van groen rond het kavel. Samen met de landschapsarchitect zorgt SPG ervoor dat er lokale gewassen en bloemen onder de panelen zullen groeien. Deze flora trekt bijen aan en zo bevordert het zonnepark de biodiversiteit in de omgeving.


Maatschappelijke meerwaarde

Naast de landschappelijke meerwaarde die Zonnepark Nieuweweg creëert, worden er ook verschillende maatschappelijke functies gerealiseerd. Het bijzondere van dit project is de samenwerking met Zorgboerderij De Witte Hoeve. Ongeveer 1 hectare van het kavel wordt ter beschikking gesteld aan de zorgboerderij. Samen met de zorgboerderij is het idee tot stand gekomen om deze grond te gebruiken voor educatieve en recreatieve doeleinden. Voor de recreatieve mogelijkheden zullen de cliënten van de boerderij bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een pluk-bos.


Financiële meerwaarde

Met genoegen delen we mee dat de financiering voor het zonnepark volledig voltooid is. In samenwerking met ZonnepanelenDelen.nl hebben we het gewenste bedrag opgehaald, en daarmee zijn verdere investeringen niet meer noodzakelijk. We willen iedereen die heeft geïnvesteerd en interesse heeft getoond, hartelijk bedanken. Bewoners in de directe omgeving die hebben bijgedragen, hebben een extra zonnedelen ontvangen. We kijken uit naar de positieve impact die dit project zal hebben op de gemeenschap en het milieu. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gefinancierd door:
Gebouwd door:

Lokale partners

Proces

De tijdslijn om Zonnepark Nieuweweg te realiseren ziet er als volgt uit:

 

Vergunning: Februari 2020 - Verleend

SDE-subsidie: Juli 2020 - Verleend

Start bouw: 6 November 2023

Inbedrijfstelling: April 2024


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

9 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

190322 Flyer informatieavond Nieuweweg - maart 2019
.pdf
Download PDF • 316KB

190321 Presentatie informatieavond Nieuweweg - maart 2019
.pdf
Download PDF • 4.87MB

190121 Presentatie informatieavond Nieuweweg - januari 2019
.pdf
Download PDF • 3.53MB

Solar Provider Group krijgt omgevingsvergunning voor zonnepark in Oploo (24 februari 2020)

bottom of page