Heislagseweg Nieuwestraat (Doetinchem)

Samen met de gemeente Doetinchem is er gewerkt aan zonnepark dat bijdraagt aan zowel de natuurlijke leefomgeving van het gebied bekend als het Broek, maar ook een initiatief dat water kan bergen als er overtollig water in de sloten terecht komt.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het plangebied staat historisch bekend als Het Broek: Een drassig gebied met natte heide en broekbossen. Op de slechtste gronden kwamen bossen voor. De nattere, maar wel vruchtbare

gronden werden gebruikt voor grasland. Op de hoger gelegen droge gronden kwamen meer de

akkers en woningen voor (regio Wehl en Kilder). Hiermee is het plangebied uitermate geschikt om te gaan functioneren als waterberging. De gemeente Doetinchem ziet ook de meerwaarde in van deze vorm van multifunctioneel ruimtegebruik. Aan de oostzijde van het plangebied wordt een zone ingericht om te recreëren. De zone wordt voorzien van een bloemrijk grasmengsel en heesters. Op de grondwal is een uitkijkpunt. Verder wordt de zone voorzien van een picknickbankje en een informatiebord.


Maatschappelijke meerwaarde

Naast de lanschappelijke meewaarde die Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat voorziet, worden er ook verschillende maatschappelijke functies gerealiseerd. Aan de oostzijde van het plangebied wordt een zone ingericht om te recreëren. De zone wordt voorzien van een bloemrijk grasmengsel en heesters. Op de grondwal is een uitkijkpunt. Verder wordt de zone voorzien van een zitelement en een informatiebord.


Financiële meerwaarde

Om de bewoners van Wehl en Doetinchem ook financieel mee te kunnen laten profiteren van het park wordt er samen gewerkt met de lokale energie coöperatie. Met de energie coöperatie zullen afspraken worden gemaakt om 50% lokaal eigenaarschap te voorzien.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat te realiseren ziet er als volgt uit:

 

Vergunning: Aanvraag in voorbereiding

SDE-subsidie: 2023

Start bouw: 2024/2025

Inbedrijfstelling: 2025


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via zpheislagsewegnieuwestraat@solarprovidergroup.com


Projectgegevens

Oppervlakte

3 hectare

Vermogen

2 MWac

CO2 besparing

1260 ton

Galerij

Het laatste nieuws 


2022-08 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 131KB

2022-02 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 223KB

2021-09 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 890KB

2021-05 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 363KB


Plan voor zonnepark van 2 hectare bij A18 Bijdrijvenpark in Wehl (De Gelderlander) 13 september 2021