top of page

Heislagseweg Nieuwestraat (Doetinchem)

In de gemeente Doetinchem ontwikkelen we het zonnepark Het Broek, op de hoek van de Heislagseweg en de Nieuwestraat. Bij het ontwerp is expliciet rekening gehouden met waterberging. Zo draagt het park dus ook bij aan het voorkomen van overstromingen of droogte.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het plangebied staat historisch bekend als Het Broek: Een drassig gebied met natte heide en broekbossen. Op de slechtste gronden kwamen bossen voor. De nattere, maar wel vruchtbare

gronden werden gebruikt voor grasland. De akkers en woningen in de regio Wehl en Kilder stonden vooral op de hoger gelegen drogere gronden. Door deze hoogteverschillen is het gebied uitermate geschikt voor waterberging. De gemeente Doetinchem ziet ook de meerwaarde in van deze vorm van multifunctioneel ruimtegebruik. Aan de oostzijde van het plangebied wordt een zone ingericht om te recreëren. De zone wordt voorzien van een bloemrijk grasmengsel en heesters. Op de grondwal is een uitkijkpunt. Verder wordt de zone voorzien van een picknickbankje en een informatiebord.


Maatschappelijke meerwaarde

Aan de oostkant van het park wordt een zone ingericht speciaal voor recreatie. Er komt een uitkijkpunt, een bankje met een wandelpad en een informatiebord. Door de zone in te zaaien met verschillende grassen en heesters wordt het landschappelijk ook aantrekkelijker


Financiële meerwaarde

Om de bewoners van Wehl en Doetinchem ook financieel mee te kunnen laten profiteren van het park wordt er samen gewerkt met de lokale energie coöperatie. Met de energie coöperatie zullen afspraken worden gemaakt om 50% lokaal eigenaarschap te voorzien.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat te realiseren ziet er als volgt uit:

 

Vergunning: Aanvraag in voorbereiding

SDE-subsidie: 2023 - Verwacht

Start bouw: 2024/2025 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2025 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com


Projectgegevens

Oppervlakte

3 hectare

Vermogen

2 MWac

CO2 besparing

1260 ton

Galerij

Het laatste nieuws 


2022-08 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 131KB

2022-02 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 223KB

2021-09 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 890KB

2021-05 Nieuwsbrief Zonnepark Heislagseweg Nieuwestraat
.pdf
Download PDF • 363KB


Plan voor zonnepark van 2 hectare bij A18 Bijdrijvenpark in Wehl (De Gelderlander) 13 september 2021

bottom of page