top of page

Diepenhoek (Someren)

In de gemeente Someren is Zonnepark Diepenhoek ontworpen dat voornamelijk aansluiting zoekt bij de bestaande erfbeplanting, bomenrijen en houtsingels. Met de ecoloog en de omwonenden is gesproken over de afstanden vanaf de woningen en hoe de landschappelijke inpassing vorm kan worden gegeven.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Om het zonnepark goed in het landschap in te passen, is bij het ontwerp rekening gehouden met de bestaande woningen en wegen. Daarbij is met name gekeken naar de zichtlijnen die het landschap al heeft, bijvoorbeeld tussen de Groesbaan, Beliënbergdijk en Scheidingsweg. Rondom het park komen op verschillende plekken houtsingels met planten die nu al in het gebied voorkomen. En langs de Diepenhoeksche Loop wordt riet ingepland. De hoeken van het zonnepark zijn open gelaten; dat geeft ruimte voor meer biodiversiteit.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Diepenhoek is in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie met lokale stakeholders. Vanaf het begin in 2019 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Iedereen in de buurt kan ook financieel profiteren van het zonnepark. Daartoe is er een samenwerking aangegaan met de lokale energiecoöperatie ZummerePower. Het is onze bedoeling om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en met een vaste rente. Voordat de bouw begint zullen wij hier meer informatie over geven.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Diepenhoek te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: September 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Verleend

Start bouw: 2024 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2024 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

9 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek september 2022
.pdf
Download PDF • 118KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek december 2021
.pdf
Download PDF • 421KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek maart 2021
.pdf
Download PDF • 763KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek mei 2019
.pdf
Download PDF • 761KB


Mogelijk zonnepark aan de Limburglaan ('t Contact, pagina 4 - 5) 23 mei 2019
bottom of page