Diepenhoek (Someren)

In de gemeente Someren is Zonnepark Diepenhoek ontworpen dat voornamelijk aansluiting zoekt bij de bestaande erfbeplanting, bomenrijen en houtsingels. Met de ecoloog en de omwonenden is gesproken over de afstanden vanaf de woningen en hoe de landschappelijke inpassing vorm kan worden gegeven.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

In de landschappelijke inpassing wordt in het ontwerp aangesloten op bepaalde punten dichtbij woonerven of wegen, maar ook op bepaalde punten de zichtlijnen te behouden. Enkele zichtlijnen tussen de Groesbaan, Beliënberkdijk en Scheidingsweg zijn behouden gebleven. Omsluiting gebeurt op enkele plekken met brede houtsingels met inheemse soorten langs de Diepenhoeksche Loop met rietranden. In de hoeken van het zonnepark zijn open velden vrij gelaten om ruimte te creeëren rond het zonnepark en hier de biodiversiteit te stimuleren.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Diepenhoek is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Vanaf het begin in 2019 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Om de omgeving financieel te laten profiteren van de ontwikkeling is er een samenwerking aangegaan met de lokale energie coöperatie ZummerePower. Samen met ZummerePower is het idee om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en vaste rente. Voordat de bouw van start zal gaan zullen wij meer informatie hierover communiceren.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Diepenhoek te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: September 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Beschikt

Start bouw: 2023

Inbedrijfstelling: 2023


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via zpdiepenhoek@solarprovidergroup.com
Projectgegevens

Oppervlakte

9 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek september 2022
.pdf
Download PDF • 118KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek december 2021
.pdf
Download PDF • 421KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek maart 2021
.pdf
Download PDF • 763KB

Nieuwsbrief Zonnepark Diepenhoek mei 2019
.pdf
Download PDF • 761KB


Mogelijk zonnepark aan de Limburglaan ('t Contact, pagina 4 - 5) 23 mei 2019