top of page
Zoeken
  • Joost Quast

Veiligheid Eerst: Explosieven Opsporing bij de Aanleg van Zonnepark Dominicusweg

Bij de ontwikkeling van zonneparken is een grondige voorbereiding essentieel, met bijzondere aandacht voor het historische vooronderzoek van de locatie. Dit is niet zomaar een stap in het proces; het is een cruciale fase die de veiligheid van het gehele project waarborgt. Voordat we de eerste schop in de grond steken voor ons zonneparkproject aan de Dominicusweg, schakelen we de expertise in van Euroradar voor een uitgebreid explosievenonderzoek.


Deze specialisten, met een achtergrond die vaak geworteld is in defensie, combineren wetenschappelijke precisie met praktische zorgvuldigheid. Gewapend met de nieuwste detectieapparatuur, doorkruisen zij het terrein zoals archeologen, speurend naar sporen van explosieven die sinds de Tweede Wereldoorlog verborgen kunnen liggen onder het oppervlak.


Het minutieuze proces omvat een grondige inspectie van elke vierkante meter van de geplande locatie. Relevante vondsten worden gemarkeerd met vlaggetjes, een stille getuige van potentieel gevaar dat zich onder onze voeten bevindt. Deze voorbereidende fase is niet alleen een toonbeeld van zorgvuldigheid maar benadrukt ook het belang van historisch bewustzijn en respect voor het verleden.


Een integraal onderdeel van het werk van Euroradar is de diepgaande analyse van historische documenten, kaarten en verslagen uit de oorlogsjaren. Deze documentatie biedt onschatbare inzichten die ons team in staat stellen om met uitzonderlijke nauwkeurigheid de aanwezigheid en types van explosieven te voorspellen. Dit is van onschatbare waarde, want het zorgt ervoor dat, eens de laatste vlag is geplaatst en de laatste meter grond is onderzocht, het terrein volledig veilig is verklaard voor onze bouwteams. Zo banen we een veilige weg voor de aanleg van het zonnepark.


Tijdens ons recente onderzoek aan de Dominicusweg hebben we te maken gehad met enkele verrassingen: twee geëxplodeerde brandbommen, meerdere granaatscherven en een op scherp gestelde luchtafweergranaat werden ontdekt. Deze laatste, een brisantgranaat van 3.7 inch, is onder gecontroleerde omstandigheden tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Hieronder vindt u enkele indrukwekkende foto's van zowel de vondsten als de gecontroleerde ontploffing, die getuigen van de complexiteit en het belang van deze fase in het ontwikkelingsproces van het zonnepark.
Deze voorbeelden onderstrepen het belang van een gedegen voorbereiding en het nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen. Het is een herinnering aan het zorgvuldige evenwicht tussen vooruitgang en het respecteren van de geschiedenis van het land waarop we bouwen. Bij Solar Provider Group zijn we toegewijd aan het veilig en verantwoord ontwikkelen van duurzame energieprojecten, met een diep respect voor ons verleden en een heldere blik op de toekomst.


Vragen over het ontwikkelen van zonneparken of onze aanpak in duurzame energie? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en samen te werken aan een groenere toekomst. Neem contact op via netherlands@solarprovidergroup.com voor meer informatie of ondersteuning in uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Comments


bottom of page