top of page
Solar Panel Farm8

Investeerders & Partners

Onze teams werken snel en zorgvuldig samen met alle betrokken partijen om de tijdige oplevering van zonne-energieprojecten te garanderen. We voeren grondige due diligence-procedures uit op al onze projecten in een vergevorderd stadium om te verzekeren dat elk project volledig financierbaar en risicoarm is. De kwaliteit en oog voor detail van Solar Provider Group maakt ons een betrouwbare en gewaardeerde partner. U kunt op ons rekenen voor projecten met een laag risico, ondersteund door langetermijn, voorspelbare inkomsten. Bij Solar Provider Group zetten we ons in voor het creëren van portfolio's met projecten van hoge waarde die financierbaar en realiseerbaar zijn.

Partners

Rabobank is een Nederlandse coöperatieve bank die zich richt op agrarische bedrijven, het MKB, en particulieren. Naast traditionele bankdiensten, zet Rabobank zich sterk in voor duurzaamheid en innovatie in de voedsel- en landbouwsector. Het biedt financiële producten en diensten aan die gericht zijn op het stimuleren van duurzame ontwikkeling, met een nadruk op een inclusieve en toekomstbestendige samenleving.

ZSNL + ELIX - geel vlak links (6).png

Zonnestroom Nederland faciliteert de transitie van Nederlandse bedrijven naar groene energie door zowel op daken van bedrijfspanden als in zonneparken zonne-energiesystemen te ontwerpen, installeren en beheren. Het bedrijf streeft ernaar om de overgang naar duurzame energie te versnellen door zakelijke klanten een weg te bieden naar verminderde CO2-uitstoot en verbeterde energie-efficiëntie. Naast maatwerkoplossingen voor zonnepanelen op daken, biedt Zonnestroom Nederland ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van zonneparken.

Zonnepanelen Delen maakt het mogelijk voor iedereen om te investeren in zonne-energieprojecten, zonder dat men zelf zonnepanelen hoeft te bezitten. Via het platform kunnen gebruikers bijdragen aan de financiering van zonneparken en ontvangen ze een jaarlijks rendement op basis van de energieproductie en stroomprijzen. Het initiatief vereenvoudigt de toegang tot duurzame investeringen, draagt bij aan de groei van hernieuwbare energie en regelt het gehele proces, van financiering tot beheer.

Groendus is een alles-in-één energiepartner die innovatieve energieoplossingen integreert voor zakelijk Nederland. Het bedrijf streeft naar 100% schone energie door het optimaliseren van opwekking, opslag, en opladen van duurzame energie, evenals het bieden van inzicht en sturing in energiestromen. Groendus innoveert ook de energiemarkt met een Energiemarktplaats voor de directe handel in duurzame energie, afgestemd op verbruik. Zo faciliteert Groendus de transitie naar een duurzame en betaalbare energievoorziening.

Gemeenten

waterschap-De-Dommel.png

Waterschap De Dommel speelt een cruciale rol in de waterhuishouding van Midden-Brabant. Als beheerder van het water in deze regio, zet het waterschap zich in voor het welzijn van ruim 900.000 inwoners. Met een toegewijd team van meer dan 500 medewerkers werkt Waterschap De Dommel aan het garanderen van schoon en voldoende water. Hun verantwoordelijkheden omvatten het beheersen van het (grond)waterpeil, het zuiveren van rioolwater en het zorgen voor schone waterwegen, waarmee ze bescherming bieden tegen wateroverlast.

Donger groep.png

Donker Groep is toegewijd aan het creëren van groene, gezonde leefomgevingen. Met passie en expertise ontwerpen, realiseren, en beheren ze groene belevingen voor binnen- en buitenruimtes. Ze geloven sterk in de positieve impact van groen: het biedt niet alleen ruimte en energie, maar draagt ook bij aan een gezonder leven. Gezien de klimaatverandering en verstedelijking, zet Donker Groep in op duurzame inrichting en onderhoud van groenruimtes, om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Logo adromi groep.png

Adromi Groep, gestart in 1984 als specialist in ruimtelijke ordening en milieu, is uitgegroeid tot een breed georiënteerd adviesbureau. Het bedrijf biedt een combinatie van juridisch, management en technisch advies aan zowel de publieke als de private sector. Met een reeks bedrijfsonderdelen gespecialiseerd in milieu, ruimtelijke ordening, managementsystemen, energie, arbeidsomstandigheden, bouwen en veiligheid, staat Adromi bekend als een veelzijdige partner. Hun aanpak is gericht op co-creatie en waarde-genererende interventies in partnership met stakeholders.

straight forward logo.jpg

Straightforward B.V. is een toonaangevend, onafhankelijk technisch adviesbureau gespecialiseerd in zonnestroomprojecten, actief sinds 2008. Het bureau staat bekend om zijn pragmatische, betrokken en objectieve benadering, en zet zijn diepgaande kennis van zonnestroomtechnologie in om projectontwikkelaars, investeerders, banken en systeemeigenaren te ondersteunen. Straightforward richt zich op het realiseren van financierbare, optimaal presterende en veilige zonnestroominstallaties, met projecten op dak, in het veld en op water. Met meer dan 2 GWp aan begeleide projecten, benadrukt hun expertise in de sector.

Alfen_logo.svg.png

Alfen speelt een cruciale rol in de energietransitie met haar uitgebreid aanbod van producten zoals transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto's. Als systeemintegrator met uitgebreide ervaring en een breed scala aan in-house ontwikkelde oplossingen, streeft Alfen naar een betrouwbaar, duurzaam en innovatief elektriciteitsnet. Met de visie op een verbonden, slim en duurzaam energiesysteem, werkt Alfen aan de toekomst door het ontwikkelen, produceren en integreren van hoogwaardige energieoplossingen, drijvend op het snijvlak van de energietransitie.

scholtenergy-logo-rgb-tagline.png

Scholt Energy staat bekend als een toegewijde energiepartner met meer dan 10.000 klanten, dankzij hun allesomvattende aanpak en streven naar klimaatneutrale energieoplossingen. Met hun expertise, uitstekende service, en proactieve houding in advisering en transparantie, zetten ze zich in voor duurzame en toekomstbestendige energiezaken. Dit resulteert in langdurige relaties en hoge klanttevredenheid, onderstreept door hun motto ‘Powerful Partnership’.

Waarom investeren in onze zonneparken? 

Investeren in zonneparken is een directe manier om bij te dragenaan de verduurzaming van onze planeet. Zonneparken zijn essentieel voor het uitbreiden van het aanbod in schone, hernieuwbare energie, waardoor onze afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen afneemt. Naast het direct bijdragen aan een groenere toekomst, faciliteert een investering in zonne-energie ook de mogelijkheid op lange termijn energiekosten te reduceren. Bovendien speelt het een cruciale rol in het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fijnstof en CO2, die een negatieve impact hebben op ons milieu. Door te kiezen voor een investering in zonneparken, draag je dus bij aan een schoner, gezonder en duurzamer milieu voor ons allemaal.

Website Nieuweweg - resize .jpg

Zonnepark Nieuweweg (Oploo)

433.600 Euro opgehaald  

9 Megawatt 

April 2024

bottom of page