top of page

Zuidgeest (Bergen op Zoom)

Zonnepark Zuidgeest zal worden ontwikkeld op een voormalige stortplaats in de gemeente Bergen op Zoom. Naast het hergebruiken van de stort, worden verschillende landschappelijke maatregelen genomen om de biodiversiteit te stimuleren.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het zonnepark is zo ontworpen dat én de oude stortplaats een nieuwe bestemming krijgt én de natuur versterkt wordt. Bij de aanleg van het zonnepark worden de bestaande bomen en planten op en rondom de locatie zoveel mogelijk gespaard. Zo beschermen we de vogels die er nu al zitten en hopen we zelfs ruimte te bieden aan meer biodiversiteit.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Zuidgeest is in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie met lokale stakeholders. Vanaf het begin in 2019 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Iedereen in de buurt kan ook financieel profiteren van het zonnepark. Daartoe is er een samenwerking aangegaan met de lokale energiecoöperatie Bergen op Zon. Het is onze bedoeling om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en met een vaste rente. Voordat de bouw begint zullen wij hier meer informatie over geven.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Zuidgeest te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: Oktober 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Verleend

Start bouw: 2024 - Verwacht

Inbedrijfstelling: 2024 - Verwacht


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via goverbeke@solarprovidergroup.com

Projectgegevens

Oppervlakte

6.5 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

2019-08 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 667KB

2020-06 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 680KB

2021-03 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 858KB

2021-12 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 433KB

2022-09 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 118KB


Zonnepark Zuidgeest op voormalige stortplaats (BN de Stem) 18 februari 2021

Bergen op Zoom maakt weg vrij voor komst Zonnepark Zuidgeest van 6,5 hectare (Solar Magazine) 9 september 2021

Bewonerscomité Heimolen, verschillende updates Zonnepark Zuidgeestbottom of page