Zuidgeest (Bergen op Zoom)

Zonnepark Zuidgeest zal worden ontwikkeld op een voormalige stortplaats in de gemeente Bergen op Zoom. Naast het hergebruiken van de stort, worden verschillende landschappelijke maatregelen genomen om de biodiversiteit te stimuleren.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

Het ontwerp zet in op dubbel ruimtegebruik door het gebruik van een oude stortplaats te combineren met natuurbehoud. Bij de aanleg van het zonnepark wordt de bestaande opgaande beplanting en de perceelsrandbegroeiing in stand gehouden. Op deze manier wordt het vogelbiotoop niet aangetast en door aanvullende beplanting te voorzien in de randen kan het gebied worden versterkt.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Zuidgeest is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Vanaf het begin in 2019 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Om de omgeving financieel te laten profiteren van de ontwikkeling is er een samenwerking aangegaan met de lokale energie coöperatie Bergen op Zon. Samen met Bergen op Zon is het idee om obligaties te verstrekken voor een bepaalde looptijd en vaste rente. Voordat de bouw van start zal gaan zullen wij meer informatie hierover communiceren.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Zuidgeest te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: Oktober 2021 - Verleend

SDE-subsidie: Februari 2022 - Beschikt

Start bouw: 2023

Inbedrijfstelling: 2023


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via zpzuidgeest@solarprovidergroup.com

Projectgegevens

Oppervlakte

6.5 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 

2019-08 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 667KB

2020-06 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 680KB

2021-03 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 858KB

2021-12 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 433KB

2022-09 Nieuwsbrief Zonnepark Zuidgeest
.pdf
Download PDF • 118KB


Zonnepark Zuidgeest op voormalige stortplaats (BN de Stem) 18 februari 2021

Bergen op Zoom maakt weg vrij voor komst Zonnepark Zuidgeest van 6,5 hectare (Solar Magazine) 9 september 2021

Bewonerscomité Heimolen, verschillende updates Zonnepark Zuidgeest