Cuijksedijk (Land van Cuijk)

Zonnepark Cuijksedijk is gelegen in de gemeente Land van Cuijk. Het initiatief versterkt het aangrenzende Natuur Netwerk Brabant en zoekt aansluiting bij lokale functies.

Ontwerp

Goedkeuring

Planning

Bouwfase

In bedrijf

Landschappelijke meerwaarde

De realisatie van het zonnepark biedt mogelijkheden om ecologie & biodiversiteit in de omgeving te verhogen. Concrete maatregelen die hieruit voortvloeien zijn het versterken van de bestaande ecologische verbindingszone aan de oostzijde van het plangebied en het plaatsen van drie bijenkasten.

Met het versterken van de bestaande ecologische verbindingszone aan de oostzijde van het plangebied wordt en voor lokale fauna schuilplaatsen en voedselaanbod gecreëerd. Deze zone is vrij van afrastering en daarmee vrij toegankelijk. In de zone worden inheemse heesters en hoogstamfruitbomen aangeplant. Verder wordt de zone voorzien van een bloemrijk grasland mengsel.


Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark Cuijksedijk is, aan de hand van het communicatie- en participatieplan, in grote mate tot stand gekomen door de uitgebreide communicatie en participatie dat heeft plaatsgevonden met lokale stakeholders. Vanaf het begin 2020 is contact gelegd met de omwonenden, ecologische experts en lokale organisaties. Deze gesprekken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het initiatief.


Financiële meerwaarde

Om de bewoners van Mill en Sint Hubert en binnen de gemeente Land van Cuijk ook financieel mee te kunnen laten profiteren van het park wordt er samen gewerkt met een plaform zoals ZonnepanelenDelen of DuurzaamInvesteren. Via dit platform kan iedereen uit de omgeving zich voor een minimum bedrag (rond de €250) inkopen waarover een jaarlijks rendement zal worden uitgekeerd.


Proces

De tijdslijn om Zonnepark Cuijksedijk te realiseren ziet er als volgt uit: 


Vergunning: Aanvraag in voorbereiding - afhankelijk van beschikbare netcapaciteit om aan te sluiten

SDE-subsidie: 2024

Start bouw: 2025

Inbedrijfstelling: 2025


Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden om financieel mee te participeren, laat het ons weten via de chat of schrijf een e-mail naar projectmanager George Overbeke via zpcuijksedijk@solarprovidergroup.com


Projectgegevens

Oppervlakte

9 hectare

Vermogen

6 MWac

CO2 besparing

3780 ton

Galerij

Het laatste nieuws 


Verslag inloopavond Cuijksedijk april 2022
.pdf
Download PDF • 280KB

Verslag informatieavond Cuijksedijk jan 2022
.pdf
Download PDF • 230KB

Verslag informatieavond Cuijksedijk nov 2021
.pdf
Download PDF • 989KB