top of page

Agrivoltaics

Dubbele oogst van uw zonnepark

Twee keer oogsten

Agrovoltaics is een innovatie waar wij zeer blij mee zijn. Het combineert uw landbouwactiviteiten met de opwekking van zonne-energie op land. Bij multifunctioneel kunt u de grond blijven gebruiken voor landbouwdoeleinden terwijl tegelijkertijd de zonnepanelen zonne-energie opwekken. Dit dubbelgebruik wordt mogelijk door een grotere rijafstand tussen de panelen te houden. Ook worden de panelen op hogere poten gezet. Zo kunt u ongeveer 85% van uw land gewoon blijven behouden voor landbouw en gebieden met een lagere opbrengst winstgevender maken. Neem contact met ons op en kom meer te weten over ons agrivoltaic-aanbod.

AdobeStock_211103692_edited.png
AdobeStock_89866128_edited.jpg

20% zonne-energie

Het verlies aan landbouwgrond als gevolg van de installatie en de substructuren van de installatie bedraagt maximaal 20%. 

Na de installatie van het agro-voltaïsche park blijft dus nog 80% bruikbare landbouwgrond over. 

 

De afstand tussen de rijen modules bedraagt idealiter tot 15 meter. De oriëntatie en de exacte afstand worden echter bepaald naar gelang van de beschikbaarheid van licht.

 

Op een afstand van 14 meter wordt nog ongeveer 60% van het rendement van een conventioneel systeem bereikt. Afhankelijk van het systeemontwerp en de rijafstand kan het ook meer zijn. 

 

 

Landschappelijke integratie

In al onze zonneweides is er ook ruimte voor natuur. We willen de biodiversiteit verhogen door de integratie van beschermingszones, bloemstroken etc. Vaak worden de panelen via grensbeplaning (hagen etc) aan het zicht onttrokken en landschappelijk ingepast. Bij de keuze van de beplanting kiezen we graag voor inheemse planten en struiken die ruimte bieden aan kleine zoogdieren, wilde planten en vogels. 

AdobeStock_366230472-2_edited.png
AdobeStock_142076974_edited.jpg

Behoud van de landbouw

Ons agrivoltaïsch systeem voor grondmontage kan worden aangepast aan de behoeften van de respectieve gewassen op uw land. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op grasland en bouwland. Bijvoorbeeld bij de teelt van akkerbouwgewassen, in de fruitteelt, of ook in intensief commercieel grasland.

 

De modules bevinden zich op een hoogte van ongeveer 2 meter boven de grond en worden door middel van een trackingsysteem in lijn met de stand van de zon geplaatst. Verdere technische details kunnen hier worden gedownload: 

Een agrarisch gebruiksconcept zorgt ervoor dat op het areaal nog steeds een opbrengst wordt gehaald die vergelijkbaar is met die van een referentiegebied (onder vroegere gebruiksomstandigheden).

bottom of page