Agrivoltaïk

Landgebruik in plaats van landverbruik

Doppelte Ernte

Twee keer oogsten

Met ons agrovoltaïsch procédé kunt u landbouwactiviteiten efficiënt combineren met de opwekking van zonne-energie.

 

Wat betekent dit concreet?

 

Bij multifunctioneel gebruik kunt u vruchtbare grond blijven cultiveren voor landbouwdoeleinden, terwijl de fotovoltaïsche systemen op uw terrein schone zonne-energie opwekken. Dit tweeledige gebruik wordt mogelijk gemaakt door een grotere rijafstand tussen verhoogde zonnepanelen. Zo kunt u ongeveer 85% van het landareaal voor de landbouw behouden en de gebieden met een lagere opbrengst het meest winstgevend maken. Neem contact met ons op en kom meer te weten over ons Agrivoltaic-aanbod.

 

AdobeStock_211103692_edited.png
AdobeStock_89866128_edited.jpg

20% zonne-energie

Het verlies aan landbouwgrond als gevolg van de installatie en de substructuren van de installatie bedraagt maximaal 20%. 

Na de installatie van het agro-voltaïsche park blijft dus nog 80% bruikbare landbouwgrond over. 

 

De afstand tussen de rijen modules bedraagt idealiter tot 15 meter. De oriëntatie en de exacte afstand worden echter bepaald naar gelang van de beschikbaarheid van licht.

 

Op een afstand van 14 meter wordt nog ongeveer 60% van het rendement van een conventioneel systeem bereikt. Afhankelijk van het systeemontwerp en de rijafstand kan het ook meer zijn. 

 

 

Landschappelijke integratie

Voor al onze installaties worden inspanningen geleverd om niet alleen de biodiversiteit op het terrein te verhogen door de integratie van beschermingszones, bloemenstroken of biotopen, maar ook om een visuele bescherming met toegevoegde waarde te creëren. Op die manier moeten onze planten niet alleen voldoen aan de eisen van de landschapsarchitectuur, maar in het beste geval ook nieuwe habitats bieden voor inheemse flora en fauna. 

 

AdobeStock_366230472-2_edited.png
AdobeStock_142076974_edited.jpg

Behoud van de landbouw

Ons agrivoltaïsch systeem voor grondmontage kan worden aangepast aan de behoeften van de respectieve gewassen op uw land. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op grasland en bouwland. Bijvoorbeeld bij de teelt van akkerbouwgewassen, in de fruitteelt, of ook in intensief commercieel grasland.

 

De modules bevinden zich op een hoogte van ongeveer 2 meter boven de grond en worden door middel van een trackingsysteem in lijn met de stand van de zon geplaatst. Verdere technische details kunnen hier worden gedownload: 

Een agrarisch gebruiksconcept zorgt ervoor dat op het areaal nog steeds een opbrengst wordt gehaald die vergelijkbaar is met die van een referentiegebied (onder vroegere gebruiksomstandigheden).