News

19/2/2021

Zonnepark Zuidgeest op voormalige vuilstort Heimolen

De gemeente Bergen op Zoom wil meewerken aan de bouw van zonnepark Zuidgeest bij Heimolen.  De zonnepanelen komen op de voormalige vuilstort en leveren voldoende stroom voor 1200 huishoudens. Als alles meezit wordt het park in 2023 aangelegd. artikel: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/zonnepark-zuidgeest-op-voormalige-vuilstort-heimolen~a5982c5f/)

BN DeStem, een lokale krant, heeft een artikel gepubliceerd over Zonnepark Zuidgeest in de gemeente Bergen op Zoom. Zonnepark Zuidgeest ligt op een oude stortplaats en zal op 6,5 hectare grond circa 5 MW produceren. Het zonnepark heeft een levensduur van 25 jaar, waarna de panelen worden verwijderd. De gemeente Bergen op Zoom geeft de voorkeur aan zonnepanelen op daken. Maar er zijn niet genoeg daken om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom wil Bergen op Zoom ook in beperkte mate zonneparken toelaten. Vooral het gebruik van oude stortplaatsen voor energieopwekking is een interessante combinatie om duurzame energiedoelstellingen te bereiken.

De krant nam contact op met de secretaris van de buurtcommissie, een partij waarmee SPG sinds het begin van het initiatief nauw contact heeft. Volgens de secretaris loopt het project al twee jaar. “We zijn goed bij het ontwikkelingsproces betrokken. SPG informeert bewoners goed.​”

Een van de voorwaarden is dat bewoners en lokale bedrijven kunnen deelnemen aan het project. “Daar wordt al over gesproken”, zegt de secretaris. Ook in de natuur moeten investeringen worden gedaan om de recreatiewaarde van het gebied te vergroten.

In maart 2021 beslist de gemeenteraad verder over het initiatief. Bij groen licht volgt een subsidieaanvraag van SPG, die dan in 2023 gebouwd kan worden.

Kijk heir om meer te lezen

Recent News

More News →
Feb 19
2021
Zonnepark Zuidgeest op voormalige vuilstort Heimolen
Mar 17
2020
De Solar Provider Group (SPG) bereikt belangrijke mijlpaal in zonnepark ontwikkeling in Oploo. Lees het artikel in Solar Magazine
Feb 25
2019
Solar Provider Group organiseert informatieavond voor Zonnepark Nieuweweg