News

20/2/2019

Zonnepark gemeente Sint Anthonis blijft streven

WESTERBEEK – Ondanks de beperkingen op het stroomnet wil Solar Provider Group toch doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van een zonnepark aan de Nieuweweg. Met de komst van een zonnepark zou de gemeente Sint Anthonis een grote stap dichterbij het doel komen om een energieneutrale gemeente te zijn. Solar Provider Group werd eerder door de gemeente geselecteerd om het veelbelovende ontwerp te realiseren. “Het is meer dan een zonnepark.”

Het akkoord van de gemeenteraad op 13 september 2018 betekende het startsein voor duurzame denkers om hun visie te vertalen naar een ontwerp voor een zonnepark. De ingediende ontwerpen zijn vervolgens kritisch beoordeeld. “Allereerst verdient elk ingediend ontwerp een compliment. Er is veel tijd en aandacht gestoken in het onderbouwen van de plannen volgens de criteria zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, aldus wethouder Huub Bellemakers. “We zijn ook erg enthousiast over het ontwerp van Solar Provider Group. Het is meer dan een zonnepark. De recente berichtgeving dat een snelle realisatie niet meer mogelijk zou zijn was dan ook een grote tegenvaller.”

Op 23 januari kwam het nieuws naar buiten dat er in de regio Land van Cuijk een capaciteitstekort is op het hoogspanningsnet. Na overleg heeft de Solar Provider Group besloten om door te gaan met de vergunningaanvraag en de realisatie van het zonnepark. “De combinatie tussen de zorgboerderij, het zonnepark en de omgeving is zo bijzonder, dat we niet anders kunnen dan door blijven gaan. Wellicht loopt het project vertraging op, maar we geloven in de kracht van dit project”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group.

De beoogde locatie van het zonnepark is aan de Nieuweweg in Westerbeek, waar het als duurzame aanwinst een toevoeging wordt op het groene perceel. Het agrarische karakter gaat niet verloren. Integendeel, met schapen die onder de panelen grazen op het groene landschap krijgt het een bijzondere nieuwe look, passend bij deze tijd. Liefhebbers van een gezonde snack en mooie bloemen vinden hun plezier in de pluktuin, “Hier vind je vele soorten fruit en groenten die je direct kan eten”, aldus de wethouder. Daarnaast stimuleert het plukbos de insectenpopulatie in het gebied met inheemse wilde bloemen. Met het ontwerp wordt dankbaar gebruik gemaakt van het zonlicht.

In totaal betreft het ontwerp 9 hectare, waarvan 1 hectare in gebruik zal zijn door een zorgboerderij. De cliënten verzorgen hier de schapen die onder en naast het zonnepark grazen. Zij worden begeleid door vrijwilligers en de eigenaren. Dat is een leerzame activiteit voor de cliënten, blijkt uit het onderzoek De betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening, door Wageningen University & Research. “Er is bewust gekozen om daginvulling bij het zonnepark te betrekken. Het zonnepark draait niet alleen om productiviteit, maar juist om het persoonlijk contact met elkaar”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group. Het perceel biedt ook gelegenheid voor onderzoek naar de effecten van zonneparken op de bodemgesteldheid, dat Wageningen University & Research wil verrichten.

De komst van het zonnepark aan de Nieuweweg zou een grote bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. “Dat betekent dat we net zoveel energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken”, legt wethouder Bellemakers uit. “Het duurzaam opwekken van energie via zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen opraken en we klimaatverandering tegen willen gaan. In onze gemeente wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Op dit moment wordt 34% duurzaam opgewekt. Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom op om in 2035 100% energieneutraal te leven. We zullen op zoek moeten naar aanvullingen, waarbij zonneparken ook in de toekomst een belangrijk element zijn. We staan dan ook achter het streven van Solar Provider Group om het zonnepark aan de Nieuweweg te realiseren.”

Werken aan een energieneutraal Sint Anthonis in 2035 is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van het college en de ambtelijke organisatie in het uitvoeringsprogramma: Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!

Recent News

More News →
Feb 19
2021
Zonnepark Zuidgeest op voormalige vuilstort Heimolen
Mar 17
2020
De Solar Provider Group (SPG) bereikt belangrijke mijlpaal in zonnepark ontwikkeling in Oploo. Lees het artikel in Solar Magazine
Feb 25
2019
Solar Provider Group organiseert informatieavond voor Zonnepark Nieuweweg