Nieuws

19/2/2021
Read More ->

Zonnepark Zuidgeest op voormalige vuilstort Heimolen

De gemeente Bergen op Zoom wil meewerken aan de bouw van zonnepark Zuidgeest bij Heimolen.  De zonnepanelen komen op de voormalige vuilstort en leveren voldoende stroom voor 1200 huishoudens. Als alles meezit wordt het park in 2023 aangelegd. artikel: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/zonnepark-zuidgeest-op-voormalige-vuilstort-heimolen~a5982c5f/)

BN DeStem, een lokale krant, heeft een artikel gepubliceerd over Zonnepark Zuidgeest in de gemeente Bergen op Zoom. Zonnepark Zuidgeest ligt op een oude stortplaats en zal op 6,5 hectare grond circa 5 MW produceren. Het zonnepark heeft een levensduur van 25 jaar, waarna de panelen worden verwijderd. De gemeente Bergen op Zoom geeft de voorkeur aan zonnepanelen op daken. Maar er zijn niet genoeg daken om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom wil Bergen op Zoom ook in beperkte mate zonneparken toelaten. Vooral het gebruik van oude stortplaatsen voor energieopwekking is een interessante combinatie om duurzame energiedoelstellingen te bereiken.

De krant nam contact op met de secretaris van de buurtcommissie, een partij waarmee SPG sinds het begin van het initiatief nauw contact heeft. Volgens de secretaris loopt het project al twee jaar. “We zijn goed bij het ontwikkelingsproces betrokken. SPG informeert bewoners goed.​”

Een van de voorwaarden is dat bewoners en lokale bedrijven kunnen deelnemen aan het project. “Daar wordt al over gesproken”, zegt de secretaris. Ook in de natuur moeten investeringen worden gedaan om de recreatiewaarde van het gebied te vergroten.

In maart 2021 beslist de gemeenteraad verder over het initiatief. Bij groen licht volgt een subsidieaanvraag van SPG, die dan in 2023 gebouwd kan worden.

Kijk heir om meer te lezen

17/3/2020
Read More ->

De Solar Provider Group (SPG) bereikt belangrijke mijlpaal in zonnepark ontwikkeling in Oploo. Lees het artikel in Solar Magazine

SPG heeft in de gemeente Sint Anthonis een vergunning gekregen voor de ontwikkeling van een zonnepark nabij de Nieuweweg in Oploo. (artikel: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20663/solar-provider-group-krijgt-omgevingsvergunning-voor-zonnepark-in-oploo)

Het project van SPG werd geselecteerd als een van de drie pilotprojecten voor de ontwikkeling van een zonnepark. Hierna heeft de SPG een vergunning gekregen voor het realiseren van Zonnepark Nieuweweg. Het park zal 7,7 megawatt aan energie opwekken en z’n 2000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Het zonnepark is ontworpen om de elementen in het bestaande landschap te versterken. De zorgboerderij, gemeenschap en natuurlijke omgeving zijn hierin belangrijke elementen. De bewoners van de zorgboerderij zullen toegang krijgen tot een tuin waar verse groenten en fruit groeien en er worden ook bezoekersdagen voor de tuin georganiseerd. Het systeem is zo ontworpen dat zonlicht het terrein kan bereiken en dat schapen onder de panelen kunnen grazen. Solar Provider Group heeft nauw samengewerkt met de gemeenschap om ervoor te zorgen dat dit zonnepark zowel een bron van schone energie als gemeenschapstrots zal zijn. Klik hier om meer te lezen.

25/2/2019
Read More ->

Solar Provider Group organiseert informatieavond voor Zonnepark Nieuweweg

25 februari 2019 – Ontwikkelaar van zonneparken Solar Provider Group (SPG) organiseert op donderdag 21 maart 2019 een informatieavond over Zonnepark Nieuweweg in Sint Anthonis. Het doel van de bijeenkomst is het informeren van de omgeving over de plannen voor het zonnepark. Daarnaast wil SPG de omgeving de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en mee te denken over het zonnepark.

Solar Provider Group wil graag met de omgeving in gesprek over de plannen voor zonnepark Nieuweweg. Zij hebben hiervoor een informatieavond georganiseerd op 21 maart 2019 bij MFC Oelbroeck in Sint Anthonis (Breestraat 1d). Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd van 19:00 (inloop vanaf 18:45) tot 21:00. De ontwikkelaars van de Solar Provider Group zullen om 19:00 beginnen met een presentatie over het project. Daarna heeft iedereen de mogelijkheid om langs drie “thema tafels” te lopen waar de aanwezige experts vragen kunnen beantwoorden over landschappelijk inpassing, participatie en de verdere procedure.

De locatie van het zonnepark is gelegen ten oosten van Oploo in de gemeente Sint Anthonis. Het zonnepark wordt ongeveer 9 hectare groot waarvan ongeveer 1 hectare zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van de zorgboerderij “De Witte Hoeve”. Op de overige 8 hectare is ruimte voor ongeveer 20.000 zonnepanelen, waarmee schone elektriciteit kan worden geleverd voor ongeveer 2500 huishoudens. Hierdoor past dit project goed binnen de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te worden.

20/2/2019
Read More ->

Zonnepark gemeente Sint Anthonis blijft streven

WESTERBEEK – Ondanks de beperkingen op het stroomnet wil Solar Provider Group toch doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van een zonnepark aan de Nieuweweg. Met de komst van een zonnepark zou de gemeente Sint Anthonis een grote stap dichterbij het doel komen om een energieneutrale gemeente te zijn. Solar Provider Group werd eerder door de gemeente geselecteerd om het veelbelovende ontwerp te realiseren. “Het is meer dan een zonnepark.”

Het akkoord van de gemeenteraad op 13 september 2018 betekende het startsein voor duurzame denkers om hun visie te vertalen naar een ontwerp voor een zonnepark. De ingediende ontwerpen zijn vervolgens kritisch beoordeeld. “Allereerst verdient elk ingediend ontwerp een compliment. Er is veel tijd en aandacht gestoken in het onderbouwen van de plannen volgens de criteria zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, aldus wethouder Huub Bellemakers. “We zijn ook erg enthousiast over het ontwerp van Solar Provider Group. Het is meer dan een zonnepark. De recente berichtgeving dat een snelle realisatie niet meer mogelijk zou zijn was dan ook een grote tegenvaller.”

Op 23 januari kwam het nieuws naar buiten dat er in de regio Land van Cuijk een capaciteitstekort is op het hoogspanningsnet. Na overleg heeft de Solar Provider Group besloten om door te gaan met de vergunningaanvraag en de realisatie van het zonnepark. “De combinatie tussen de zorgboerderij, het zonnepark en de omgeving is zo bijzonder, dat we niet anders kunnen dan door blijven gaan. Wellicht loopt het project vertraging op, maar we geloven in de kracht van dit project”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group.

De beoogde locatie van het zonnepark is aan de Nieuweweg in Westerbeek, waar het als duurzame aanwinst een toevoeging wordt op het groene perceel. Het agrarische karakter gaat niet verloren. Integendeel, met schapen die onder de panelen grazen op het groene landschap krijgt het een bijzondere nieuwe look, passend bij deze tijd. Liefhebbers van een gezonde snack en mooie bloemen vinden hun plezier in de pluktuin, “Hier vind je vele soorten fruit en groenten die je direct kan eten”, aldus de wethouder. Daarnaast stimuleert het plukbos de insectenpopulatie in het gebied met inheemse wilde bloemen. Met het ontwerp wordt dankbaar gebruik gemaakt van het zonlicht.

In totaal betreft het ontwerp 9 hectare, waarvan 1 hectare in gebruik zal zijn door een zorgboerderij. De cliënten verzorgen hier de schapen die onder en naast het zonnepark grazen. Zij worden begeleid door vrijwilligers en de eigenaren. Dat is een leerzame activiteit voor de cliënten, blijkt uit het onderzoek De betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening, door Wageningen University & Research. “Er is bewust gekozen om daginvulling bij het zonnepark te betrekken. Het zonnepark draait niet alleen om productiviteit, maar juist om het persoonlijk contact met elkaar”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group. Het perceel biedt ook gelegenheid voor onderzoek naar de effecten van zonneparken op de bodemgesteldheid, dat Wageningen University & Research wil verrichten.

De komst van het zonnepark aan de Nieuweweg zou een grote bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. “Dat betekent dat we net zoveel energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken”, legt wethouder Bellemakers uit. “Het duurzaam opwekken van energie via zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen opraken en we klimaatverandering tegen willen gaan. In onze gemeente wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Op dit moment wordt 34% duurzaam opgewekt. Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom op om in 2035 100% energieneutraal te leven. We zullen op zoek moeten naar aanvullingen, waarbij zonneparken ook in de toekomst een belangrijk element zijn. We staan dan ook achter het streven van Solar Provider Group om het zonnepark aan de Nieuweweg te realiseren.”

Werken aan een energieneutraal Sint Anthonis in 2035 is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van het college en de ambtelijke organisatie in het uitvoeringsprogramma: Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!

19/6/2017
Read More ->

Solar Provider Group gaat verder met haar globale uitbreiding door een kantoor te openen in Nederland

Solar Provider Group gaat verder met haar globale uitbreiding door een kantoor te openen in Nederland. Experts verwachten dat de zonnepanelenmarkt in Nederland de komende 10 jaar met 5 tot 15 GW gaat groeien. Met deze groei zou Nederland een van de grootste zonne-energieproducenten in Europa worden.

Solar Provider Group heeft veel ervaring met het ontwikkelen van zonneparken in Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in Europa. Met deze ervaring wil Solar Provider Group de Nederlandse markt stimuleren met nieuwe ideeën en een indrukwekkend trackrecord van innovatieve oplossingen voor zonneparken en -daken. Het bedrijf is van plan om de komende twee jaar tussen de twee en de tien professionals in te huren en meerdere banen te creëren voor lokale installateurs, aannemers en service aanbieders.

Het doel van Solar Provider Group is om meer dan 100 MW aan zonneprojecten te realiseren. Dit komt neer op meer dan 100 miljoen euro aan investeringen voor eigen ontwikkeling, maar ook door co-creatie en samenwerkingen met lokale partijen. Tom Helliwell, Hoofd Europese Operaties, zegt: “Naast het ontwikkelen van zelfstandige projecten, zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met lokale ontwikkelaars. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat wij onze development pipeline kunnen uitbreiden en dat lokale partijen kunnen profiteren van onze globale ervaring en financieringsoplossingen.”

De subsidie ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+) is de drijfveer voor de ontwikkeling van schone energie in Nederland. Met deze subsidie streeft Nederland naar de Europese doelstellingen om in 2020 14% van de energie op een duurzame manier op te wekken. “We hebben de SDE+ subsidie voor meer dan een jaar gevolgd bij Solar Provider Group. De verhoogde investeringen en de golf van geslaagde aanvragen, maken het voor ons een goed moment om te investeren in Nederland”, zegt Michal Tvrdon, Hoofd van Project Development: “De inzet van Nederland om aan haar Europese verplichtingen te voldoen, maken het voor ons makkelijker om de markt te stimuleren, zodat het land haar doelstellingen kan halen.

Solar Provider Group heeft al veel ervaring met het ontwikkelen van zonneprojecten in Europa. De afgelopen jaren zijn er namelijk succesvolle projecten uitgevoerd in Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit businessmodel wordt de komende tijd ook in Nederland uitgerold.

”Bij Solar Provider Group nemen wij altijd extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap kan profiteren van zonneprojecten. Nederland kan terecht trots zijn op hun weilanden en groene omgeving. Het is dus van het grootste belang dat elk project bijdraagt aan de lokale gemeenschap, flora en fauna,” zegt Guido Visser, Business Development Consultant. Christian Wentzel, medeoprichter van Solar Provider Group, vervolgt: “Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van Vine Farm Solar Park: met meer dan 80 hectare aan land, wat gelijk staat aan 48MW aan zonne-energie, is dat een van grootste zonneparken in het Verenigd Koninkrijk. We waren hier in staat om een schitterend natuurpark om het project heen te ontwikkelen met wandelpaden en dat ook nog eens bijdraagt aan het ecosysteem door middel van vogelhuisjes, dassenburchten en weides met 50.000 nieuwe bomen en planten. Dit is een van de voorbeelden waarbij iedereen profiteert van zonne-energie als het goed gedaan wordt en we willen dat doorzetten in Nederland.”

Solar Provider Group Ltd. is een internationale zonnepark ontwikkelaar en investeerder en focust zich op het ontwikkelen van grote zonneparken en -daken. SPG is gespecialiseerd in het ontwikkelen, financieren, construeren, exploiteren en ontwikkelen van zonne-installaties. SGP heeft al meer dan 200 projecten succesvol afgerond, waardoor de wereldwijde uitstoot met meer dan 70.000 ton aan CO2 is verminderd.

16/6/2017
Read More ->

Zonne-energie vraagt brede samenwerking

Experts verwachten dat de zonnepanelenmarkt in Nederland de komende 10 jaar met 5 tot 15 gigawatt gaat groeien. Met deze groei zou Nederland een van de grootste zonne-energieproducenten in Europa worden. Dat is echter alleen mogelijk door brede samenwerking te zoeken.

Provider Group (SPG) deed, als nieuwkomer op de Nederlandse zonne-energiemarkt, onderzoek naar de ontwikkelingen en kansen in Nederland. De groei met 5 tot 15 gigawatt aan vermogen uit zonne-energie is mogelijk, luidt de conclusie, maar alleen als er wordt samengewerkt met alle betrokkenen en projecten leiden tot meerwaarde voor de omgeving. Juist omdat bij de realisatie zoveel verschillende partijen betrokken zijn, is de samenwerking een voorwaarde, stelt de Solar Provider Group. Het bedrijf werkt vanuit de filosofie om met betrokkenen samen het project te ontwikkelen en iedereen ervan te laten profiteren.

Landeigenaren ‘Door gemeenten, landeigenaren en omwonenden te betrekken, zijn wij in staat om iedereen te laten profiteren van zonne-energie’, vertelt Guido Visser, business development consultant bij SPG. ‘De landeigenaren krijgen een vast inkomen uit hun land, de gemeenschap krijgt een investeringskans en het we scheppen kansen voor flora en fauna’, stelt Visser. Medeoprichter Christian Wentzel van de Solar Provider Group verduidelijkt de aanpak met het voorbeeld van het Vine Farm Solar Park. ‘Met meer dan 80 hectare aan land is dat een van grootste zonneparken in het Verenigd Koninkrijk.

We waren hier in staat om een schitterend natuurpark met wandelpaden om het project heen te ontwikkelen. Een park dat ook nog eens bijdraagt aan het ecosysteem met vogelhuisjes, dassenburchten en 50.000 bomen en planten.’ ‘Het is een van de voorbeelden waarbij iedereen profiteert van zonne-energie als het goed wordt gedaan’, vervolgt Wentzel. Maar de voordelen gaan verder dan alleen voor de betrokkenen. ‘Het milieu profiteert natuurlijk ook. Met zonne-energie als vervanging voor de standaard fossiele brandstoffen, kunnen we de aarde een beetje schoner maken’, stelt Wentzel. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is daarbij een drijfveer voor de ontwikkeling van schone energie in Nederland. Met deze subsidie streeft Nederland naar het behalen van de Europese doelstellingen om in 2020 14 procent van de energie op een duurzame manier op te wekken. Als internationale projectontwikkelaar voor zonne-energie, die zich focust zich op het ontwikkelen van grote zonneparken en -daken, wil Solar Provider Group een rol spelen in de verdere ontwikke

ling van deze energiebron in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, financieren, construeren, exploiteren en onderhouden van zonneinstallaties en zet sinds kort ook stappen op dat gebied in Nederland.

Pionier Met 10 jaar ervaring is de Solar Provider Group een van de pioniers op gebied van zonne-energie en uitgegroeid tot een van wereldmarktleiders. Het bedrijf is onder andere actief in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland en Midden- en Zuid-Amerika. SGP heeft al meer dan tweehonderd projecten afgerond, waardoor de wereldwijde uitstoot met meer dan 70.000 ton aan CO2 is verminderd. Op basis van het marktonderzoek stelt SPG dat de voorspelde groei van de zonnepanelenmarkt in Nederland mogelijk is, mits er wordt samengewerkt.  Solar Provider Group laat zien dat dit kan door gemeenten, landeigenaren en omwonenden te betrekken bij de ontwikkeling van het project en waarde te creëren voor de omgeving. www.www.solarprovidergroup.com/nl