top of page

Afstudeerstage

Utrecht

Job Type

Part Time

Over de rol 

De Solar Provider Group wil graag afstudeerders de mogelijkheid geven om een interessant thema's te onderzoeken op het raakvlak van bestuurskunde, innovatie, business, markting of een andere studie. Wij werken in een diverse sector, dus veel verschillende studie achtergronden passen binnen de organisatie.

Wij hebben enkele thema’s bedacht die voor afstudeerders met een bepaalde achtergrond interessant zouden kunnen zijn. Mocht je zelf onderwerpen hebben die je wilt onderzoeken, staan wij hier natuurlijk altijd voor open. Heb je een idee en weet niet zeker of dit aansluit? Neem dan rustig contact op met ons via netherlands@solarprovidergroup.com

Mogelijke onderwerpen:

1. Analyse van door Solar Provider Group ingediende principeverzoeken door de jaren heen. Welke sterktes en zwaktes komen hier naar voren? Wat zijn de belangrijkste elementen in de evaluatie door de respectievelijke gemeenten?

2. Toets verschillende gemeenten op hun beleid voor duurzame energie en koppel dit aan de aanvragen van de Solar Provider Group. Wat zijn kritische factoren voor gemeenten, beleidstukken en hoe kunnen we hierop inspelen?

3. Welke (maatschappelijke) innovaties kunnen wij bij het ontwikkelen van zonnepark toepassen op het gebied van burgerparticipatie? Financiële participatie? Vergunningsprocedures?

4. Op welke manier kunnen relevante kaarten in een Arc GIS (of ander soort gelijk) systeem worden gezet om beter inzicht te krijgen waar zonnepark (on)mogelijk zijn?

5. Hoe kunnen wij onze online communicatie strategie verder ontwikkelen om met meer geïnteresseerde grondeigenaren in contact te komen?

6. Welke campagnes kunnen wij praktisch opzetten die aansluiten bij de communicatie strategie en de verschillende doelgroepen?

7. Hoe kan search engine optimalisation worden toegepast voor onze Nederlandse website?

8. Hoe ontwikkelt de zonne-energie markt zich als er vanuit wordt gegaan dat er na 2025 geen overheidssubsidie meer is voor zonneparken? Wat voor impact zal dit hebben voor de Solar Provider Group?

9. Welke mogelijkheden liggen er voor de Solar Provider Group om nieuwe talenten te vinden? Hoe kunnen deze mogelijkheden in de praktijk worden gebracht?


Als stagiair bij SPG kan je uitgaan van een persoonlijke begeleiding die erbij hoort en een gedegen inwerkperiode. Daarnaast geven we je de ruimte om te werken aan eigen opdrachten. Samen werken wij naar een goed resultaat zodat jij je stage positief kan afronden.

Wat kun je verwachten?
Functie: Stage/Deeltijds
Termijn: 3 a 6 maanden (in onderling overleg);
Vergoeding: tussen €400 - €800/maand + onkosten (in onderling overleg);
Uren: Minimaal van 24 uur per week
Kans: Vast contract voor na afronding stage
Omgeving: Leerrijke ontwikkeling in aantrekkelijke en groeiende sector.
Locatie: Flexibel tussen kantoor in Utrecht en je eigen plek
Aanvang: In goed overleg

Over ons 

De Solar Provider Group (SPG) is een ontwikkelaar van zonneparken en internationaal vertegenwoordigt. Het Nederlandse team (Utrecht) bestaat op dit moment uit vijf gedreven collega’s die zich elke dag inzetten om zonnepark projecten te ontwikkelen die passen binnen de lokale omgeving en vanuit financieel oogpunt een gezonde business case vormen. Binnen ons (jonge) team werken wij op een flexibele, doelgerichte en ambitieuze manier om de toekomstige energie van Nederland te verduurzamen.

Om te solliciteren stuurt u een sollicitatie naar goverbeke@solarprovidergroup.com met een CV, een korte motivatiebrief en uw vroegste startdatum.

bottom of page